„Cegiełki” Jana Krzysztofa Piaseckiego są autentycznym świadectwem silnych doznań bohatera w jego codziennym obcowaniu z ludźmi i przyrodą Wzgórz Sokólskich. Opowiadania mają żywą, intrygującą akcję. Cechuje je wrażliwość zmysłowa i duchowa autora. Są portretami życia wiejskiego w Polsce, na Podlasiu w pierwszych dekadach XXI wieku. Każde z opowiadań stanowi osobną, zamkniętą formę.

„Tom legitymuje się metryką autentyczną, wpisaną w codzienność krainy Wzgórz Sokólskich północno-wschodniego Podlasia, metryką postaci i zdarzeń wrośniętych od początku do końca w historię tej krainy. Sam Piasecki osiadł w niej rozmyślnie, szukając takiego pejzażu, takiej kolorystyki nieba i ziemi, i takich tonów mowy ludzi, roślin i zwierząt, które – wszystkie razem – tworzyć będą niepowtarzalny i uniwersalny zarazem kształt rzeczywistości” – napisał o zbiorze Wojciech Kaliszewski.

Z kolei Jan Strękowski uważa, że „jest to naturalizm w sferze psychologicznej i mały realizm w sferze obyczajowej. W latach sześćdziesiątych pojawił się w polskiej prozie ten nurt, ale nie miał dobrej prasy. Większość jego przedstawicieli nie wychodziła poza notowanie drobnych przejawów życia. A jednak byli tacy, jak Kazimierz Orłoś czy Marek Nowakowski, którzy z drobiazgów potrafili zbudować szerszy obraz tamtej rzeczywistości, co było trudne z powodu cenzury. Tę umiejętność analizy i syntezy ma też Jan Krzysztof Piasecki. Potrafi budować z drobiazgów, z tytułowych cegiełek, z bocznych wątków, szczegółów, szczególików, impresji. Robi to w sposób niezwykle plastyczny, obrazowy i interesujący”.

Jan Krzysztof Piasecki (ur. 1949) – jest autorem tomów poezji: „Z dala od was” (Stowarzyszenie Ruchu Artystycznego „Świat”, Warszawa, 1989), „Wiersze wybrane” (Księgarnia Akademicka, Kraków, 1998. Ta książka zawiera również przekłady wierszy z języka angielskiego), „Niepostrzeżenie się gaśnie” (Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006) i „To tylko ślady (Wiersze ze Wzgórz Sokolskich)” (Oficyna Wydawnicza Agawa, Warszawa, 2014). Opublikował też prozę „Pierwsza wiosenna i inne opowiadania” (Wydawnictwo Pokolenia, Warszawa, 2003). Swoje utwory publikował między innymi w „Twórczości”, „Integracjach”, „Powściągliwości i Pracy”, „Magazynie Literackim”, „Tekstualiach”, „Akancie”, „Wyspie”. W Programie Drugim Polskiego Radia w cyklu „Poezja przed Północą” czytane były wiersze z  tomu „To tylko ślady”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Urodził się w Szczecinie, mieszkał w Warszawie, dziesięć lat temu osiedlił się na wsi na Wzgórzach Sokolskich.

Patronat honorowy:

Patronat medialny: