Termin nadsyłania zgłoszeń – do 15 października!

Biblioteka Analiz Sp. z o.o., wydawca „Kwartalnika Literackiego WYSPA”, ogłasza konkurs na opowiadanie.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja kreatywnego pisania, stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, a także promocja regionów w Polsce.

Opowiadanie powinno odnosić się do dowolnie wybranego, konkretnego miejsca/regionu w Polsce – w znaczeniu geograficznym lub kulturowym. Konwencja opowiadania jest dowolna.

Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie opowiadania w „Kwartalniku Literackim WYSPA”.

Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 tys. znaków ze spacjami.

Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie.

Zgłoszenia do konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym formularz_zgloszeniowy 2018 można przesyłać w wersji elektronicznej do 15 października 2018 r. na adres: kontakt@kwartalnikwyspa.pl – w tytule e-maila „konkurs”.

Praca przesłana na konkurs musi być oryginalnym utworem Uczestnika konkursu, napisanym w języku polskim. Przesłana praca nie może być nigdzie wcześniej opublikowana.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z założeniami konkursu, umiejętność wykorzystania reguł gatunku, pomysł i oryginalność fabuły.

Konkurs towarzyszy wydaniu książki Jana Krzysztofa Piaseckiego „Cegiełki i inne opowiadania”, które ukaże się nakładem wydawnictwa Biblioteka Analiz dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Literatura”.

Regulamin konkursu

formularz_zgloszeniowy 2018

 

Partnerem konkursu jest